Anar al contingut principal

Registre Demandant d'ocupació i formació

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris


Dades d'accés


Enviarem un missatge a este compte de correu per a poder activar la seua inscripció. A més, utilitzarem dita email per a recordar-li la seua contrasenya en cas de necessitar-ho, o per a comunicar-nos amb vosté si així ho autoritza.

La contrasenya ha de tenir entre 8 i 20 caràcters i ha d'estar format per números, lletres minúscules, lletres majúscules i símbols

Dades personals


  • Prestació contributiva
  • Subsidi
  • Renda Activa
  • Renda Garantida
  • Altres Prestacions
  • Si altres, indique quines:

Dades de contacte

Acceptació de condicions

Protecció de dades

Informació bàsica sobre el tractament de les seues dades personals

Responsable de les dades Agencia de Empleo València Activa
Base legal del tractament Exercici de competències atribuïdes al municipi per Llei 7/1985 de Bases de Règim Local. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Finalitat de tractament Gestionar alta, registre i comunicacions del Portal de l'emprenedor, l'ocupació i l'empresa.
Destinataris No està prevista la seua comunicació excepte les cessions derivades del compliment d'una obligació legal a favor d'altres Administracions o Autoritats Públiques
Drets de la persona interessada Poden exercir-se els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament conforme es detalla en l'apartat política de privacitat
Informació detallada Més informació en la política de privacitat

Done el meu consentiment al tractament de les meues dades de caràcter personal