Anar al contingut principal

Requisits i Obligacions

REQUISITS PER A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

1. Tenir complits 16 anys.

2. Inscriure's personalment en l'Agència d'Ocupació o a través de l'auto-inscripció.

3. Tenir permís de treball (persones no comunitàries).

4. Els plans d'ocupació i determinats cursos de formació requereixen estar empadronats o empadronades a València.

 

OBLIGACIONS PER A DEMANDANTS D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

1. Estar en condició d'acreditar documentalment les dades introduïdes en la inscripció.

2. Renovar la demanda d'ocupació en la forma i data que es determine. Si no fóra així, la seua demanda passaria de “activa” a “passiva”, i NO podrà optar a ofertes d'ocupació, formació, plans d'ocupació. Se li enviarà un correu electrònic quan falte una setmana per al canvi en la demanda.

3. Comunicar les variacions que es produïsquen en les seues dades personals i professionals.

4. Presentar-se en l'Agència d'Ocupació, quan els citen.