Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Entra si ja estàs registrat/da

Ofertes

Buscar
Títol de l'oferta
Sector CNAE
Data Codi Oferta Estat
01/12/2022 2022/00494 PERSONAL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA - PERSONAL MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA Abierta
01/12/2022 2022/00493 RECEPCIONISTA PARA HOTEL - RECEPCIONISTA PER HOTEL Abierta
01/12/2022 2022/00492 COMERCIAL MUSEROS Y CASTELLÓN- COMERCIAL MUSEROS I CASTELLÓ Abierta
01/12/2022 2022/00491 PERSONAL ADMINISTRACIÓN SAT - PERSONAL ADMINISTRACIÓ SAT Abierta
29/11/2022 2022/00490 DOCENT INFORMÀTICA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA, EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - DOCENTE INFORMÁTICA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Abierta
29/11/2022 2022/00489 ENCARGADO DE OBRA - ENCARREGAT D'OBRA Abierta
29/11/2022 2022/00488 OFICIAL DE 1ª y OFICIAL DE 2ª - OFICIAL DE 1ª I OFICIAL DE 2ª Abierta
29/11/2022 2022/00487 PERITO TÉCNICO - PERIT TÈCNIC Abierta
29/11/2022 2022/00486 MECÁNICO/A - MECÀNIC/A Abierta
28/11/2022 2022/00482 PERSONAL AYUDANTE DE COCINA / PERSONAL AJUDANT DE CUINA Abierta
25/11/2022 2022/00481 COCINERO/A- CUINER/A Abierta
24/11/2022 2022/00480 AYUDANTE DE COCINA - AJUDANT DE CUINA Abierta
24/11/2022 2022/00479 TÉCNICO DE MANTENIMIENTO - TÈCNIC DE MANTENIMENT Abierta
23/11/2022 2022/00477 AGENTE COMERCIAL/ AGENT COMERCIAL Abierta
21/11/2022 2022/00475 ENCAJADOR DE FRUTA PARA EMPRESA DE LOGÍSTICA CON DISCAPACIDAD - ENCAIXADOR DE FRUITA PER A EMPRESA DE LOGÍSTICA AMB DISCAPACITAT Abierta
21/11/2022 2022/00471 AGENT DE COMERCIALITZACIÓ SECTOR EDUCATIU - AGENTE DE COMERCIALITZACIÓN SECTOR EDUCATIVO Abierta
18/11/2022 2022/00472 MÉCANICO/A O ELECTROMECÁNICO/A - MECÀNIC/A O ELECTROMECÀNIC/A Abierta
18/11/2022 2022/00469 CARRETILLERO/A RETRÁCTIL PARA ALGEMESÍ - CARRETONER/A RETRÀCTIL PER A ALGEMESÍ Abierta
17/11/2022 2022/00467 PERSONAL ROTULISTA, MONTADOR DE TOLDOS Y PEÓN DE TALLER - PERSONAL ROTULISTA, MUNTADOR DE TENDALS I PEÓ DE TALLER Abierta
17/11/2022 2022/00466 PERSONAL OFICIAL DE 1ª MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CLIMATIZACIÓN/ PERSONAL OFICIAL 1º MANTENIMENT I REPARACIÓ DE CLIMATITZACIÓ Abierta
15/11/2022 2022/00463 PERSONAL PARA ARREGLOS DE ROPA EN TIENDA - PERSONAL PER A ARRANJAMENTS DE ROBA EN BOTIGA Abierta
15/11/2022 2022/00459 TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE PERSONAL ÁREA DE ENERGÍAS RENOVABLES - TÈCNIC/A DE GESTIÓ DE PERSONAL ÀREA D'ENERGIES RENOVABLES Abierta
15/11/2022 2022/00457 TÉCNICO/A ELECTRÓNICO INDUSTRIAL - TÈCNIC/A ELECTRÒNIC INDUSTRIAL Abierta
14/11/2022 2022/00462 PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD - PERSONAL DE NETEJA AMB DISCAPACITAT Abierta
14/11/2022 2022/00461 OPERARIO/A DE ALMACÉN CON DISCAPACIDAD CHESTE - OPERARI/A DE MAGATZEM AMB DISCAPACITAT CHESTE Abierta
14/11/2022 2022/00460 LIMPIADOR/A DE CRISTALES CON DISCAPACIDAD - NETEJADOR/A DE CRISTALLS AMB DISCAPACITAT Abierta
14/11/2022 2022/00458 OFICIAL/A 1º ALBAÑILERÍA / OFICIAL/A 1º OBRER/A Abierta
14/11/2022 2022/00455 LIMPIEZA CON VEHÍCULO - NETEJA AMB VEHICLE Abierta
09/11/2022 2022/00452 CARPINTERO/A PARA BÉTERA - FUSTER/-A PER A BÉTERA Abierta
09/11/2022 2022/00451 ENSAMBLADOR/A MOBILIARIO NÁQUERA - ASSEMBLADOR/A DE MOBILIARI NÁQUERA Abierta
08/11/2022 2022/00449 DELINEANTE CAD - DELINEANT CAD Abierta
08/11/2022 2022/00448 ADMINISTRATIVA/O CONTABLE PARA ASESORÍA - ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE PER A ASSESSORIA Abierta
08/11/2022 2022/00446 CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A DE PEDIDOS / CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A DE COMANDES Abierta
07/11/2022 2022/00445 PERSONAL COMERCIAL DE EXPORTACIÓN/ PERSONAL COMERCIAL D,EXPORTACIÓ Abierta
07/11/2022 2022/00444 PERSONAL CONTROL DE PLAGAS - PERSONAL CONTROL DE PLAGUES Abierta
07/11/2022 2022/00442 OPERARIO/A DE PRODUCCIÓN CON DISCAPACIDAD PARA DISTINTAS LOCALIDADES - OPERARI/A DE PRODUCCIÓ AMB DISCAPACITAT PER A DIFERENTS LOCALITATS Abierta
03/11/2022 2022/00439 RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN / RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ Abierta
25/10/2022 2022/00432 TÉCNICA/O ADMINISTRATIVA/O EN APROVISIONAMIENTO - TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/IVA EN APROVISIONAMENT Abierta
25/10/2022 2022/00430 PEÓN/A LIMPIEZA VIARIA CON DISCAPACIDAD - PEÓ, PEONA NETEJA VIÀRIA AMB DISCAPACITAT Abierta
21/10/2022 2022/00423 ELECTROMECÁNICO/A - ELECTROMECÀNIC Abierta
20/10/2022 2022/00425 ATENCIÓN AL CLIENTE PARA ENTIDAD FINANCIERA - ATENCIÓ AL CLIENT PER ENTITAT FINANCERA Abierta
11/10/2022 2022/00412 COCINERO/A - CUINER/A Abierta
11/10/2022 2022/00410 CAMARERO/A - CAMBRER/A Abierta
10/10/2022 2022/00413 ENCARGADO/A DE OBRA DE VIVIENDAS - ENCARREGAT / ENCARREGADA D'OBRA D'HABITATGES Abierta
10/10/2022 2022/00411 PERSONAL MANTENIMIENTO DE CARAVANAS - PERSONAL MANTENIMENT DE CARAVANES Abierta
16/09/2022 2022/00355 CONSULTOR/A CON EXPERIENCIA EN SISTEMAS DE COMPLIANCE Y PROTECCIÓN DE DATOS - CONSULTOR/A AMB EXPERIÈNCIA EN SISTEMES DE COMPLIANCE I PROTECCIÓ DE DADES Abierta
96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avda. de la Plata, 28 46013 - Valencia
(Valencia)
agencia@valenciactiva.es
Sistema Nacional de Empleo