Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Entrar

Ofertes

Buscar
Títol de l'oferta
Sector CNAE
Data Codi Oferta Estat
10/08/2022 2022/00295 CAJERO/A REPONEDOR/A SUPERMERCADO DEALZ - CAIXER/A REPOSADOR/A SUPERMERCAT DEALZ Abierta
09/08/2022 2022/00293 CONDUCTOR/A - REPARTIDOR/A Abierta
08/08/2022 2022/00294 OPERARIO/A DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL CON DISCAPACIDAD - OPERARI/A DE BUGADERIA INDUSTRIAL AMB DISCAPACITAT Abierta
03/08/2022 2022/00292 OFICIAL DE PELUQUERÍA- OFICIAL PERRUQUERIA Abierta
03/08/2022 2022/00291 COCINERO/A - CUINER/A Abierta
29/07/2022 2022/00290 OFICIAL DE 1ª DE PELUQUERÍA - OFICIAL DE 1a DE PERRUQUERIA Abierta
28/07/2022 2022/00289 OPERARIO/A DE PRODUCCION - OPERARI/A DE PRODUCCIO Abierta
28/07/2022 2022/00288 OPERARIO/A LOGÍSTICA EN EMPRESA DE ALIMENTACIÓN - OPERARI/A LOGÍSTICA EN EMPRESA D'ALIMENTACIÓ Abierta
19/07/2022 2022/00286 COSTURERA/O- COSTURERA/COSIDOR Abierta
19/07/2022 2022/00285 COSEDOR/A TEXTIL - COSIDOR/A TÈXTIL Abierta
19/07/2022 2022/00283 OPERARIO/A DE MÁQUINA INDUSTRIAL - OPERARI/ OPERÀRIA DE MAQUINA INDUSTRIAL Abierta
19/07/2022 2022/00282 MOZO/A ALMACÉN- MOSSO MAGATZEM/ MOSSA MAGATZEM Abierta
18/07/2022 2022/00275 OFICIAL/A DE PELUQUERÍA - OFICIAL/A DE PERRUQUERIA Abierta
14/07/2022 2022/00273 PERSONAL COMERCIAL DE VENTAS INTERNACIONAL - PERSONAL COMERCIAL DE VENDES INTERNACIONAL Abierta
12/07/2022 2022/00271 PERSONAL OFICINA DE PRODUCCIÓN - PERSONAL OFICINA DE PRODUCCIÓ Abierta
07/07/2022 2022/00266 OPERARIO/A CON DISCAPACIDAD - OPERARI/A AMB DISCAPACITAT Abierta
07/07/2022 2022/00262 CONSERJE PARA PORTERÍA CON DISCAPACIDAD EN QUART DE POBLET - CONSERGE PER A PORTERIA AMB DISCAPACITAT A QUART DE POBLET Abierta
07/07/2022 2022/00261 PEONES/AS CON DISCAPACIDAD PARA LIMPIEZA VIARIA EN SAN ANTONIO DE BENAGÉBER - PEONS/AS AMB DISCAPACITAT PER A NETEJA VIÀRIA A SAN ANTONIO DE BENAGÉBER Abierta
07/07/2022 2022/00260 PEONES/AS CON DISCAPACIDAD PARA RECOGIDA DE PODA EN LIRIA - PEONS/AS AMB DISCAPACITAT PER A RECOLLIDA DE PODA EN LLÍRIA Abierta
07/07/2022 2022/00259 PERSONAL PARA LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON DISCAPACIDAD - PERSONAL PER A NETEJA D'EDIFICIS AMB DISCAPACITAT Abierta
07/07/2022 2022/00258 CONDUCTOR/A DE CAMIÓN CON DISCAPACIDAD Y CARNET C - CONDUCTOR/A DE CAMIÓ AMB DISCAPACITAT I CARNET C Abierta
07/07/2022 2022/00257 TÉCNICO/A PARA LA UNIDAD DE APOYO CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO - TÈCNIC/A PER A LA UNITAT DE SUPORT CENTRE ESPECIAL D'OCUPACIÓ Abierta
06/07/2022 2022/00256 OPERARIO/A DE MANIPULADO CON DISCAPACIDAD - OPERARI/A DE MANIPULAT AMB DISCAPACITAT Abierta
05/07/2022 2022/00255 PERSONAL INTERNO PARA LIMPIEZA Y CUIDADO DE PERSONA CON SINDROME DE DOWN - PERSONAL INTERN PER A NETEJA I CURA DE PERSONA AMB SINDROME DE DOWN Abierta
29/06/2022 2022/00252 OPERARIA/O PARA PREPARAR MATERIAL TEXTIL - OPERARI OPERÀRIA PER A PREPARAR MATERIAL TÈXTIL Abierta
28/06/2022 2022/00251 ADJUNTO/A DIRECCIÓN DE EVENTOS - ADJUNT/A A DIRECCIÓ D'EVENTS Abierta
21/06/2022 2022/00245 HIGIENISTA BUCODENTAL GRADO SUPERIOR - HIGIENISTA BUCODENTAL GRAU SUPERIOR Abierta
20/06/2022 2022/00243 RECEPCIONISTA CON DISCAPACIDAD - RECEPCIONISTA AMB DISCAPACITAT Abierta
16/06/2022 2022/00219 COCINERO/A RESTAURANTE GASTRONÓMICO - CUINER/A RESTAURANT GASTRONÒMIC Abierta
14/06/2022 2022/00209 ADMINISTRATIVA/O CONTABLE PARA ASESORÍA - ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE PER A ASSESSORIA Abierta
13/06/2022 2022/00208 TÉCNICO/A GESTIÓN LABORAL - TÈCNIC/A GESTIÓ LABORAL Abierta
13/06/2022 2022/00207 OPERARIO/A DE MANIPULADO SECTOR ALIMENTACIÓN (DISCAPACIDAD) - OPERARI/A DE MANIPULAT SECTOR ALIMENTACIÓ (DISCAPACITAT) Abierta
08/06/2022 2022/00191 COCINERO/A HOSPITAL - CUINER/A HOSPITAL Abierta
08/06/2022 2022/00188 CONSULTOR/A EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS - CONSULTOR/A EN SISTEMES DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES Abierta
08/06/2022 2022/00186 PERSONAL PARA LIMPIEZA DE JARDINES CON DISCAPACIDAD Y VEHÍCULO - PERSONAL PER A NETEJA DE JARDINS AMB DISCAPACITAT I VEHICLE Abierta
06/06/2022 2022/00177 PERSONAL ASISTENTE DE TALLER INDUSTRIAL- PERSONAL ASSISTENT DE TALLER INDUSTRIAL Abierta
06/06/2022 2022/00176 DOCENTE GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA - DOCENT GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA Abierta
06/06/2022 2022/00175 DOCENTE CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR MECATRÓNICA INDUSTRIAL - DOCENT CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR MECATRÒNICA INDUSTRIAL Abierta
27/05/2022 2022/00164 COCINERO/A PARA HOTEL - CUINER/A PER A HOTEL Abierta
27/05/2022 2022/00163 CAMAREROS/AS PARA HOTEL - CAMBRERS/AS PER A HOTEL Abierta
27/05/2022 2022/00162 CAMAREROS/AS DE PISO - CAMBRERS/ES DE PIS Abierta
27/05/2022 2022/00161 TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO PARA HOTEL - TÈCNIC/A DE MANTENIMENT PER A HOTEL Abierta
27/05/2022 2022/00160 RECEPCIONISTA DE HOTEL - RECEPCIONISTA DE HOTEL Abierta
20/05/2022 2022/00149 PROFESSOR/A DE FP: DESENVOLUPAMENT D'APP MULTIPLATAFORMA, ADMIN. DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA - PROFESOR/A DE FP: DESARROLLO DE APP MULTIPLATAFORMA, ADMIN. DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED Abierta
96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)
agencia@valenciactiva.es
Sistema Nacional de Empleo