Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Entrar

Ofertes

Dades generals

2021/00066

PERSONAL JARDINERÍA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL PARA PICASSENT - PERSONAL JARDINERIA AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A PICASSENT

%

OTROS SERVICIOS

1 A 6 MESES

De 1 a 6 meses

1

Picassent, Municipi: Picassent, Província: Valencia, CP: 46220

Completa
Torns: Torn matí

7:00 a 15.00

Según convenio

Mantenimiento y poda de arbolado.

Ocupacions sol·licitades

  • JARDINEROS, EN GENERAL
    Experiència requerida: 12 Mesos
    Categoria professional: PEONES
Nota: S'ha de complir tot l'anterior

Grau formatiu sol·licitatq

  • FP I / Ciclo Formativo Grado Medio: JARDINERÍA
  • FP II / Ciclo Formativo Grado Superior: JARDINERÍA
Nota: Ha de complir-se algun d'aquests requisits

Carnets de conduir

  • B
Nota: S'ha de complir tot l'anterior
96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)
agencia@valenciactiva.es