Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Entrar

Cursos

Estat del curs: Finalitzat

VALENCIA MITJÀ C1

Idiomas

Presencial

Academia Agathos. Carrer de Manuel Simó, 36. 46018 València Més informació: CMOF LLeons, 962083660 i lleonsocupacio@valencia.es

El objectiu del curs és que el alumnat siga capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i de reconéixer-ne el sentit implícit. Ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d?una manera molt evident paraules o expressions. Ha de poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Ha de poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i ha de demostrar un ús controlat d?estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió.

1. La síl·laba i els seus components

2. Vocalisme i consonantisme

3. Substantius i adjectius

4. Determinants

5. El verb

6. Pronoms

7. Adverbis i preposicions

8. Consells de redacció i expressió escrita

9. Consells de comprensió i interacció orals

10. Lèxic i semàntica

I altres d´interes per al alumnat.

- Estar empadronat/da en la ciutat de València. - Tindre nivell suficient per a que el curs siga d´aprofitament: El primer dia es realitzará una prova de nivell per a assegurar la contiuïtat al curs. - Tindran prioritat les persones que no hajen cursat aquest curs durant 2017.

01/03/2019

24/05/2019

60 HORES

Dilluns, dimecres i divendres de 16:00 a 18:00h

15

13/02/2019

16/02/2019

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)
agencia@valenciactiva.es