Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Entrar

Cursos

Estat del curs: Finalitzat

VALENCIÀ B1 ELEMENTAL

Idiomas

Presencial

Academia Agathos. Carrer de Manuel Simó, 36. 46018 València Més informació: CMOF LLeons, 962083660 lleonsocupacio@valencia.es

El objectiu del curs es que el alumnat han de ser capaços de comprendre les idees principals i les secundàries d?una informació clara sobre temes diversos. Ha de poder fer front a la major part de dificultats lingüístiques que es poden produir en situacions de comunicació real. Ha de poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d?interés personal, i ha de poder descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions breus de les opinions i dels projectes.

1. La síl·laba i els seus components

2. Vocalisme i consonantisme

3. Substantius i adjectius

4. Determinants

5. El verb

6. Pronoms

7. Adverbis i preposicions

8. Consells de redacció i expressió escrita

9. Consells de comprensió i interacció orals

10. Lèxic

I altres d´interés per al alumnat.

- Estar empadronat/da en la ciutat de València. - Tindre nivell suficient per a que el curs siga d´aprofitament: El primer dia es realitzará una prova de nivell per a assegurar la contiuïtat al curs. - Tindran prioritat les persones que no hajen cursat aquest curs durant 2017.

01/03/2019

24/05/2019

60 HORES

Dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 20:00h

15

13/02/2019

16/02/2019

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)
agencia@valenciactiva.es