Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Entrar

Cursos

Estat del curs: Finalitzat

OPORTUNITATS MAYORES 55 AÑOS: INGLÉS BÁSICO (G1) / MAJORS 55 ANYS: ANGLÉS BÀSIC (G1)

Idiomas

Presencial

FUNDACIÓN PASCUAL Y TOMÁS Plaça de José María Orense, 10, 46022 València

El Nivell A1 està dirigit a persones que no tenen cap o un coneixement molt bàsic del idioma.

El Nivel A1 está dirigido a personas que no tienen ningún o un conocimiento muy básico del idioma.

Els continguts de l´acció formativa seran els bàsics d´idioma anglés, així com el vocabulario bàsic per a diferents situacions, estructura de les frases, verbs, etc .

Los contenidos de la acción formativa serán los básicos de idioma inglés, así como el vocabulario básico para diferentes situaciones, estructura de las frases, verbos, etc.

- Estar empadronat/da en la ciutat de València/ Estar empadonado/a en la ciudad de València - Mayor de 55 años/ Major de 55 anys

26/02/2019

15/03/2019

60 HORES/ HORAS

FEBRERO/ MARZO LUNES A VIERNES 8:00 A 12:30 Los 2 últimos días de las clases serán de 3 horas.

15

15/01/2019

07/03/2019

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)
agencia@valenciactiva.es