Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Recordar la contrasenya

Cursos

Disponible

Per a poder inscriure's en este curs és necessari estar registrat en la pàgina.
Si ja estàs registrat, fes-ho utilitzant el formulari de la part superior dreta.
Si encara no ho estàs, registra't ací i ompli la teua fitxa.

INFORMÀTICA OFFICE NIVELL BÀSIC (G1) / INFORMÁTICA OFICCE NIVEL BÁSICO (G1)

INFORMÁTICA OFFICE NIVEL BÁSICO

Presencial

PRÓXIMAMENTE PRÒXIMAMENT

Perfil: Persones amb poca o cap experiència en aplicacions de tractament de textos, fulls de càlcul i realització de presentacions.

Objectiu general: Capacitar en el maneig d'un processador de text (Word), un full de càlcul (Excel) i realització d'una presentació (PowerPoint), així com ser autònom en la busca d'ocupació en internet. 

 

Perfil: Personas con poca o ninguna experiencia en aplicaciones de tratamiento de textos, hojas de cálculo y realización de presentaciones.

Objetivo general: Capacitar en el manejo de un procesador de texto (Word), una hoja de cálculo (Excel) y realización de una presentación (PowerPoint), así como ser autónomo en la búsqueda de empleo en internet.

COMPETÈNCIES DIGITALS: OFIMÀTICA NIVELL BÀSIC

 

USAR LA XARXA INTERNET PER A LA CERCA D'OCUPACIÓ

Crear calendaris en Google Calendar: entrevistes, personal?

Utilitzar RSS.

Pujar i compartir arxius en discos virtuals Google Drive.

 

REALITZAR TRACTAMENT D'INFORMACIÓ ESCRITA: MICROSOFT WORD 2010

Utilitzar funcions generals de format i font.

Crear i editar l'Encapçalat i Peu de pàgina 

Inserir, modificar i eliminar  hipervincle.

Crear Taules: parts d'una taula. Modificar una taula amb la Fitxa Presentació.

Revisar l'Ortografia: Idioma,Sinònims.

Cercar i reemplaçar.

Treballar amb il·lustracions: elements de la il·lustració, inserir imatges, formes i WordArt.

Eliminar i modificar imatge.

Utilitzar estils

 

REALITZAR TRACTAMENT D'INFORMACIÓ NUMÈRICA: MICROSOFT EXCEL 2010

Utilitzar funcions i fórmules: fórmules operadors.

Llista de funcions d'ús freqüent.

Utilitzar referències absolutes i relatives.

Treballar amb taules: Inserir , donar format , dissenyar la.

Inserir o eliminar files o columnes d'una taula

Crear gràfics i modificar els seus components.

Controlar la seguretat d'un llibre: Protegir parcialment una fulla.

 

REALITZAR TRACTAMENT D'INFORMACIÓ GRÀFICA, SONORA I IMATGE EN MOVIMENT EN UNA PRESENTACIÓ: MICROSOFT POWERPOINT 2010

Realitzar operacions amb diapositives: inserir, duplicar, restablir.

Usar la Vista classificador diapositives: seleccionar, moure, copiar, eliminar, mostrar, ocultar.

Utilitzar el panell de diapositives i d'esquema.

Crear, modificar, moure, mostrar, ocultar un Gràfic *SmartArt.

Crear gràfic pel seu ús en la presentació.

Ordenar, agrupar, alinear, mostrar/ocultar, girar formes.

Usar transicions i animacions bàsiques.

Convertir la presentació a pdf.

- Estar empadronat/da en la ciutat de València - Estar empadronado/a en la ciudad de València

60 HORES/ HORAS

PRÓXIMAMENTE (FEBRERO/ JUNIO) PRÒXIMAMENT (FEBRER/ JUNY)

15

14/01/2019

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avenida Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)