Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Entrar

Cursos

Estat del curs: Finalitzat

OPERADOR/A DE CARRETONS ELEVADORS (G3) / OPERADOR/A DE CARRETILLAS ELEVADORAS (G3)

Carnets Profesionales

Presencial

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Carrer de l'Arquebisbe Fabián i Fuero, 1, 46009 València

Perfil: Persones que desitgen adquirir els coneixements i les competències necessàries per a l'ús i maneig segur de carretons elevadors, contribuint així a la prevenció d'accidents.

Objectiu: L'objectiu és oferir una formació útil per a l'exercici de l'activitat en llocs de treball de diversa naturalesa, amb el curs de formació dels/de les  operadors/ores de carretons elevadors segons RD 1215/97, per considerar esta una formació general d'ampli espectre, d'utilitat en múltiples llocs de treball.

 

Perfil: Personas que desean adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para el uso y manejo seguro de carretillas elevadoras, contribuyendo así a la prevención de accidentes.

Objetivo: El objetivo es ofrecer una formación útil para el desarrollo de la actividad en puestos de trabajo de diversa naturaleza, con el curso de formación de los/as operadores/as de carretillas elevadoras según RD 1215/97, por considerar ésta una formación general  de amplio espectro, de utilidad en múltiples puestos de trabajo.

- Empadronat/da en la ciutat de València/ Empadronado/a en la ciudad de València. - Major d'edat i permís de conducció/ Mayor de edad y permiso de conducción.

06/05/2019

07/05/2019

12 h

LUNES Y MARTES 15:00H A 21:00H

12

14/01/2019

29/04/2019

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)
agencia@valenciactiva.es