Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Recordar la contrasenya

Cursos

Estat del curs: En curs

ANGLÉS AVANÇAT C1/ INGLÉS AVANZADO C1

INGLÉS C1

Presencial

CMOF Lleons C/ Leones, 9 46022- Valencia tel. 962083660

Curso general inglés nivel C1

Curs general anglés nivell C1

C1 Level English allows people to speak fluently and function without help in a academic of work environment in the an English speaking country or with other English speakers. People at this level can understand subtle and detailed meaning in conversations and texts as well as being able to express themselves in a detailed manner to native English speaking people.

 • Compound words with some
 • Compound words with any
 • Compound words with no
 • Compound words with very
 • The pronoun one
 • The adverb else
 • Expressions of frequency in English
 • Impersonal sentences with it I
 • Impersonal sentences with it II
 • I also like it, me too, so do I
 • I don?t like it either, neither do I
 • Why don?t ??
 • Past Continuous
 • The Gerund in English
 • The Gerund after prepositions
 • The Gerund after verbs
 • The Gerund after a verb + a preposition
 • The Gerund after an adjective + a preposition
 • The Gerund with to do
 • To do versus to make
 • Gerundio con to go
 • To go followed by a preposition
 • To get

- Estar empadronado/a en la ciudad de Valencia/ Estar empadronat/da en la ciutat de Valencia. - Superar prueba nivel/ Superar la prova de nivel. Abans de la selecció per al curs es realitzarà una prova de nivell. El superar-la no assegura que la persona estiga seleccionada en el curs ja que els criteris de selecció són en primer lloc l'orde d'inscripció i en segon lloc superar la prova/ Antes de la selección para el curso se realizará una prueba de nivel. El superarla no asegura que la persona esté seleccionada en el curso ya que los criterios de selección son en primer lugar la orden de inscripción y en segundo lugar superar la prueba

15/10/2018

20/12/2018

60

Dimarts i dijous de 16:00 A 19:00 h. Divendres 16 i 30 de 9:30 A 12:30 h. Martes y jueves de 16:00 A 19:00 h. Viernes 16 y 30 de 9:30 A 19:00 h.

17

26/09/2018

28/09/2018

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avenida Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)