Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Recordar la contrasenya

Cursos

Estat del curs: En curs

ANGLÉS INTERMEDI AVANÇAT B2/ INGLÉS INTERMEDIO AVANZADO B2

INGLÉS INTERMEDIO AVANZADO B2

Presencial

CMOF Emili Baró C/ Emili Baró, 89 Valencia tel. 962083632

Curso general inglés nivel B2

Curs general anglés nivell B2

La programació del Curs d'Anglés B2, permetrà avançar en el coneixement de l'idioma i obtindre millors perspectives laborals.?

Cobrix una àmplia gamma de vocabulari, expressions idiomàtiques, verbs modals, expressions comunes i verbs que permetran a les persones que el cursen aconseguir els coneixements del nivell B2 del MCER.

La programación del Curso de Inglés B2, permitirá avanzar en el conocimiento del idioma y obtener mejores perspectivas laborales. 

Cubre una amplia gama de vocabulario, expresiones idiomáticas, verbos modales,  expresiones comunes y verbos que permitirán a las personas que lo cursen alcanzar los conocimientos del nivel B2 del MCER.

 

- Estar empadronado/a en la ciudad de Valencia/ Estar empadronat/da en la ciutat de Valencia. - Superar prueba nivel/ Superar la prova de nivel. Abans de la selecció per al curs es realitzarà una prova de nivell. El superar-la no assegura que la persona estiga seleccionada en el curs ja que els criteris de selecció són en primer lloc l'orde d'inscripció i en segon lloc superar la prova/ Antes de la selección para el curso se realizará una prueba de nivel. El superarla no asegura que la persona esté seleccionada en el curso ya que los criterios de selección son en primer lugar la orden de inscripción y en segundo lugar superar la prueba

15/10/2018

20/12/2018

60

Dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 h Divendres 16 i 30 de 9:30 A 12:30 h. Martes y jueves de 16:00 a 19:00 h Viernes 16 y 30 de 9:30 A 12:30 h.

17

24/09/2018

26/09/2018

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avenida Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)