Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Recordar la contrasenya

Cursos

Estat del curs: Finalitzat

VALENCIA C2 SUPERIOR (HORARI MATÍ)

VALENCIÀ SUPERIOR (C2) 60H

Presencial

CMOF Lleons C/ Leones, 9 46022 València 962083660 lleonsocupacio@valencia.es

El certificat de nivell C2 acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com
escrit, d’usuari experimentat avançat, que permet expressar-se amb espontaneïtat,
flexibilitat, complexitat, fluïdesa i correcció, i produir un discurs, oral o escrit, adequat
al destinatari, a la finalitat comunicativa i al registre que exigeix la situació.


La persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre qualsevol text
oral o escrit pertanyent a diversos àmbits d’ús i registres i en condicions de comunicació
no sempre òptimes; de crear una àmplia gamma de textos llargs i complexos; d’expressar-
se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat
fins i tot en les situacions més complexes i adaptant la seua producció a tota mena de
variables contextuals, i de produir textos clars i ben estructurats adequats a una gamma
àmplia de gèneres i registres.

Els continguts es basaran en el quadern de la JQCV:

http://www.jqcv.gva.es/ca/nivell-c2

 

- Estar empadronat/da en la ciutat de València. - El primer dia del curs el alumnat haurà de passar una prova de nivell per assegurar la seua continuïtat

17/09/2018

31/10/2018

60 HORES

De dilluns a divendres de 9:00 a 11:00h

17

07/09/2018

10/09/2018

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avenida Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)