Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Recordar la contrasenya

Cursos

Estat del curs: Finalitzat

VALENCIÀ B2

VALENCIÀ B2

Presencial

CMOF Lleons C/ Leones, 9 46022 València 962083660 lleonsocupacio@valencia.es

El certificat de nivell B2 acredita un domini de l’ús de la llengua, tant oral com
escrit, d’usuari independent avançat, que permet afrontar un ventall de situacions
de comunicació amb un cert grau d’independència lingüística basada en recursos
lingüístics i comunicatius suficients per a expressar-se de manera prou precisa,
fluida i correcta.


La persona que opte a aquest certificat ha de ser capaç de comprendre les idees principals
de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions
tècniques en el camp de l’especialització professional; expressar-se amb un
grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció habitual amb parlants
nadius sense que comporte tensió per a cap dels interlocutors; produir textos clars i detallats
en una àmplia gamma de temes, i expressar un punt de vista sobre una qüestió,
exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions, o fer una mediació en
situacions de comunicació no necessàriament quotidianes.

Els continguts es basaran en el quadern de la JQCV:

http://www.jqcv.gva.es/ca/nivell-b2

 

- Estar empadronat/da en la ciutat de València. - El primer dia del curs el alumnat haurà de passar una prova de nivell per assegurar la seua continuïtat

17/09/2018

31/10/2018

60 HORES

De dilluns a divendres de 11:30 a 13:30h

17

07/09/2018

10/09/2018

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avenida Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)