Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Recordar la contrasenya

Cursos

Estat del curs: Finalitzat

VALENCIA MITJÀ (GRUP 2)

VALENCIÀ MITJÀ (C1)

Presencial

CMOF Lleons C/ Leones, 9 46022 València 962083660

El objectiu del curs és que el alumnat siga capaç de comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i de reconéixer-ne el sentit implícit. Ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions. Ha de poder utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Ha de poder produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i ha de demostrar un ús controlat d’estructures organitzatives, de connectors i de mecanismes de cohesió.

1. La síl·laba i els seus components

2. Vocalisme i consonantisme

3. Substantius i adjectius

4. Determinants

5. El verb

6. Pronoms

7. Adverbis i preposicions

8. Consells de redacció i expressió escrita

9. Consells de comprensió i interacció orals

10. Lèxic i semàntica

I altres d´interes per al alumnat.

- Estar empadronat/da en la ciutat de València. - Tindre nivell suficient per a que el curs siga d´aprofitament: El primer dia es realitzará una prova de nivell per a assegurar la contiuïtat al curs. - Tindran prioritat les persones que no hajen cursat aquest curs durant 2017.

21/03/2018

13/06/2018

60 HORES

Dilluns i dimecres de 18:00 a 20:30h I un divendres, 2 h i 30 min a concretar per a completar les 60h del total del curs

17

07/03/2018

09/03/2018

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avenida Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)