Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Recordar la contrasenya

Cursos

Estat del curs: Finalitzat

VALENCIÀ B1 ELEMENTAL (GRUP 2)

VALENCIÀ ELEMENTAL (B1)

Presencial

CMOF Lleons C/ Leones, 9 46022- Valencia 962083660

El objectiu del curs es que el alumnat han de ser capaços de comprendre les idees principals i les secundàries d’una informació clara sobre temes diversos. Ha de poder fer front a la major part de dificultats lingüístiques que es poden produir en situacions de comunicació real. Ha de poder produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interés personal, i ha de poder descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions breus de les opinions i dels projectes.

1. La síl·laba i els seus components

2. Vocalisme i consonantisme

3. Substantius i adjectius

4. Determinants

5. El verb

6. Pronoms

7. Adverbis i preposicions

8. Consells de redacció i expressió escrita

9. Consells de comprensió i interacció orals

10. Lèxic

I altres d´interés per al alumnat.

- Estar empadronat/da en la ciutat de València. - Tindre nivell suficient per a que el curs siga d´aprofitament: El primer dia es realitzará una prova de nivell per a assegurar la contiuïtat al curs. - Tindran prioritat les persones que no hajen cursat aquest curs durant 2017.

21/03/2018

13/06/2018

60 HORES

Dilluns i dimecres de 15:30 a 18:00h I un divendres, 2 h i 30 min a concretar per a completar les 60h del total del curs

17

07/03/2018

09/03/2018

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avenida Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)