Agència de col·locació autoritzada nº 1000000007

Recordar la contrasenya

Cursos

Finalitzat

VALENCIÀ SUPERIOR

VALENCIÀ SUPERIOR (C2) 60H

Presencial

CMOF Lleons C/ Leones, 9 46022 Valencia Tel: 962083660 lleonsocupacio@valenci.es

L´objectiu d´aquest curs es que les persones que el realitzen siguen capaços de comprendre sense esforç pràcticament tot el que llig o escolta. Ha de poder resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Així mateix, ha de ser capaç d’expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes (objetiu de la Junta Qualificadora).

 1. Essa sonora i essa sordai altres consonants (oclusives) i grafies
 2. L'article
 3. La sil·laba i el diftong
 4. Vocalisme
 5. Demostratius i possesius
 6. Els pronoms relatius
 7. Usos del temps verbals
 8. Les formes no personals
 9. Falsos sinònims i doblets lèxics
 10. Formació de noms a partir de verb
 11. Altres orientats a realitzar la prova de la JQV

- Estar empadronat en la ciutat de València. - Tindre un nivell adeqüat per a que el curs siga d´aprofitament. Per primer dia es farà una prova de nivell per a assegurar la contiuïtat

16/10/2017

17/11/2017

60 HORES

De dilluns a divendres de 15:00 a 17:30

17

04/10/2017

10/10/2017

96.208.74.58 - 96.208.74.54
Avenida Avda. de la Plata, 28
46013 - Valencia
(Valencia)